چای داق!

امشب که بعد از یه بعد از ظهر تو اون پارک مختاری گویا پریودی دل درد و همه چیز در هم روی تخت شارج کنم برا غذا چه چیز های بی اهمیتی ....

چرا با تو این قد خوش میگذشت چرا اینقد میخندیدم چرا همیشه باید عشق خطش فاصله دار بشه طولانی..ایرادی نداره که دارم چرت میگم فقط میخام نرم شماین دختر ما رو کشت با مصطفاش ده سال تفاوت سنی علی رغم میل همه خونواده. به تو چه دختر

این موقع از پریودی رو دوست دارم .مث اینکه رو هوایی خوابت میاد ولی حالش اینقد بی حس که دلت نمیاد بخابی...من عجب دیونه خری هستم. بهتررر

میشخ سخت نگیرم و این آهنگو قط کنم و چایی نباتمو بخورم و بی مسواک بخابم

آدم باید آدم احمقی باشد که فک کند با این آ]نگ به دنیا وصل شده

زهرا و عکس های فیض بوکش خنده داره امین شایدم حقمه

ما میشد بهتر از این زندگی کنیم؟ تا تجربه کنی موهات سفید میشه و دندوناتم می ریزه اونوخ اگه ی حرفی زدی کسی محل سگتم نمیزاره فقط باید لالا کنی

سنتیر

 

/ 0 نظر / 14 بازدید