/ 4 نظر / 16 بازدید

خابم نمیبره و همش حرفاش روحمو خراش میده باهام مث ی انگل حرف زد هر چند آخرش طرفدارم شد و بهم حق داد, اما حرفاشو زد. دلم خییییللللی شکست . و دلم میخاد تحقیر بشه. من چقد ضعیفم ک ی حرف اینقد میتونه داغونم کنه اما. نباید خودمو لوس کنم.

ستاره !

بفرست به درک همه چیز های بد را... آینده رو دریاب!!! گذشته دیگه گذشت!

ستاره !

[ماچ][گل]

ستاره !

ستاره خانوم شما رو خیلی خیلی بیشتر دوست داره! آجیل دوست دارم تا آخر عمر با تو دوست باشم! حتی اگر قرار باشه همین قدر محدود با هم دوست باشیم!