روزای شیرین بارانی

صب رفتیم شهرک سینمایی خیلی خوش گذشت

الانم سعیده پیشمه و دوتایی داریم این هوای خوبو میبلعیم

/ 3 نظر / 15 بازدید
ستاره !

[پلک] آیول

ستاره !

در همون وبلاگ قبلی ساکنم...[پلک]

ستاره !

آره...لنز هم خوب چیزیه![نیشخند][خرخون]