نوازش کرد و بویید

دلتنگم در این لحظه تنهایی

بفرما بالا زشته بخدا... سهم همه ماست ..ماست هم دارم..

/ 5 نظر / 12 بازدید
ستاره !

[هیپنوتیزم]

عرفان

اینی که گفتی یعنی چی؟

عرفان

همین جا ، همین پست ، نفهمیدم یعنی چی ...[لبخند]

عرفان

البته همه چیزو که نباید من بفهمم شاید خواستی یک طوری بنویسی که کسی نفمه ... [چشمک]

عرفان

چه ذهنه خلاقی ... کاش ماهم از این ذهنا داشتیم ... [چشمک]