/ 2 نظر / 15 بازدید
setika

بالاآوردنی که بعدش راحت نمیشه آدم....

setika

حرف داداشت ترسناکه...البته واقعیت داره.... من هم فکر میکنم توی این دنیا بعضی ها الگو میشن بعضی ها درس عبرت! درس عبرت بودن خیلی ترسناکه...درست مثل ترسو بودن...