تهران گردی ، طلالیزا

ظهیرالدوله و فروغ

کاخ سعدآباد و کلی خاطره خوش

سوژه دانشجوهای عکاسی شدم با موضوع تنهایی!! لبخند مونالیزا ایرانیزه نیشخند

بعله هر چی میگفتن میشه نخندی !! منم خنده کنان : دارم سعیمو میکنم

/ 1 نظر / 11 بازدید
ستاره !

[نیشخند] چه باحااااااااااااااااللللل