سلام

دارم گوش میدم به یه موسیقی که نمیدونم از کجای تاریخ اومده بعد یه جایی ته قفسه سینم تنگ میشه چقدر خوبه اونقدر که منو میترسونه . انگاری شناور باشم تو همه لجظه هایی که بودم یا تصور کردم.

حرف داداش عاقبت عاقبت عاقبت/ 0 نظر / 35 بازدید